Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został rokiem kardynała Wyszyńskiego. Przypada wówczas 120. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia, a także uroczystość jego beatyfikacji w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
W przyszłą niedzielę, 12 września 2021 roku, o godzinie 11.00 serdecznie zapraszamy do parafii Matki Boskiej Łaskawej i św. Sebastiana na Mszę św. dziękczynną za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po Mszy św.nastąpi otwarcie wystawy o kardynale Wyszyńskim i św. Janie Pawle II oraz posadzenie dębu "Kardynała Wyszyńskiego" w związku z beatyfikacją.
Małgorzata Klepacka
1 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Uczniowie poszczególnych klas spotkali się w salach z wychowawcami, a w imieniu całej społeczności szkolnej na inauguracyjnym apelu Dyrekcja Szkoły powitała uczniów klas I wraz z wychowawcami:
I a z p. Pauliną Bochniarz
I b z p. Ewą Marcjan
I c z p. Karoliną Nadolską- Kicaj.
Wypoczęci i gotowi na kolejne wyzwania życzymy sobie szczęśliwego nowego roku (szkolnego:):)!
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zebrań, które odbędą się w dniach 8 i 9 września 2021 r.
Kliknij aby zobaczyć harmonogram.
Zamieszczamy poniżej link do dokumentu zawierającego wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Polkowicach, w czasie epidemii /zgodne z zaleceniami GIS, MZ i MEN w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19/.
Prosimy o zapaznanie się z procedurami.
Zespół ds. bezpieczeństwa w szkole
1września 1939 roku wojska III Rzeszy Niemieckiej wkroczyły na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczęła się II wojna światowa. Działania wojenne zakończono w 1945 roku.
W trakcie wojny zginęło 60 milionów ludzi.
Joanna Cichocka
W sierpniu 1980 r. podpisane zostały porozumienia między opozycją demokratyczną a rządem komunistycznej Polski. Porozumienie stało się zaczątkiem dziesięciomilionowego ruchu mającego przyczynić się do upadku komunizmu w Europie.
Joanna Cichocka
http://www.medicus.ump.edu.pl/images/O-nas/do-artykulow/szkola-z-misja-duze.png