Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca! Ze względu na sytuację związaną ze stanem epidemii, uczniowie klas I-VII otrzymają świadectwa i nagrody w innym terminie. 26 czerwca 2020 r. na uroczystościach  w budynku szkoły spotkali się jedynie absolwenci szkoły z wychowawcami, dyrekcją oraz panią wiceburmistrz Polkowic, Ewą Kowalik.
Pożegnalne spotkanie każdej z klas prowadziły wychowawczynie:
- p. Ewa Gradzik- klasa VIII a,
- p. Małgorzata Pędlowska- klasa VIII b,
- p. Marzena Lamla – klasa VIII c. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali prezentacje multimedialne będące wirtualną „podróżą” każdej klasy w czasie i przestrzeni SP-2. Była więc okazja, aby- jak powiedziała w swoim wystąpieniu pani dyrektor Joanna Wróblewska: „spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia  i z uśmiechem, a może rozrzewnieniem pomyśleć, że ten etap już za Wami”.
Absolwenci usłyszeli także, że: „Moment pożegnania to trudna chwila, ale także wspaniała, bo oto rozpoczyna się coś- nowy etap Waszej życiowej podróży.  Możecie zawołać: “Ahoj, Przygodo”! Słowa te zostały właściwie zrozumiane, czemu dał wyraz Tomasz Ratka w brawurowym wykonaniu piosenki: “Don’t worry, be happy!”.
Podczas spotkań uczniowie klas ósmych otrzymali wyróżnienia i nagrody. Na szczególne z nich zasłużyli:
PRIMUS INTER PARES „Pierwszy wśród równych” /w uznaniu celujących osiągnięć w nauce, wysokich lokat w konkursach przedmiotowych i uzyskania najwyższej średniej ocen  na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach oraz wzorowej postawy ucznia/: Franciszek Gabrowski
Nagroda Burmistrza: Franciszek Gabrowski, Kacper Woźniakiewicz, Tomasz Ratka
Odznaka Patrona Szkoły KORNEL 2020 /Absolwenci, którzy wyróżnili się  wrażliwością, dobrocią, otwartością, nienaganną postawą wobec rówieśników i dorosłych, aktywnym udziałem w życiu klasy oraz szkoły/:
- uczniowie klasy VIII a - Justyna Wrona, Natalia Mroczko
- uczniowie klasy VIII b - Natalia Wasieńko, Wiktoria Walter, Roman Suprun
- uczniowie klasy VIII c - Franciszek Gabrowski, Bartłomiej Bucyk, Michał Jakubowski, Martyna Kuriata, Małgorzata Radziwoń, Tomasz Ratka, Szymon Widuch, Kacper Woźniakiewicz
Wyróżnienie za wysoki poziom prezentacji scenicznych, aktywność naukową i sportową: Bartłomiej Bucyk
Wyróżnienie za godne reprezentowanie szkoły w składzie pocztu sztandarowego: Bartosz Czyżewski, Agata Hojdeczko, Zofia Wojtkowiak oraz Szymon Widuch, Wioletta Majewicz, Julia Zaraza
Wyróżnienie za aktywność sportową: Martyna Kuriata, Tymoteusz Kicaj
Całej społeczności szkolnej dziękujemy za wytrwałość, wyróżnionym gratulujemy, a wszystkim życzymy cudownych, zasłużonych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji! Nie tylko absolwenci powinni „zabrać” ze sobą słowa pani dyrektor Joanny Wróblewskiej:
„Idźcie przez życie z podniesionym czołem, ale nie z zadartym nosem”! (*) Nie pogardzajcie drugim człowiekiem, szanujcie się nawzajem i - co tak bardzo ważne - szanujcie naszą planetę. Dbajcie o czyste powietrze, glebę i wodę.” (*)  Maria Poświatowska
http://www.medicus.ump.edu.pl/images/O-nas/do-artykulow/szkola-z-misja-duze.png