Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w uroczystości kończącej rok szkolny 28 czerwca 2013 roku. Społeczność naszej szkoły gościła burmistrza Polkowic, pana Wiesława Wabika, panią dyrektor Wydziału Oświaty, Dorotę Trzmielewską (obydwoje to absolwenci SP2) oraz księdza proboszcza Ireneusza Wójsa. Nie zabrakło oczywiście dyrekcji szkoły: pani dyrektor Jadwigi Lisieckiej oraz pań wicedyrektor - Krystyny Ornatowskiej i Ewy Fedorczak.

Więcej…

Uroczystość zakończenia przez  trzecioklasistów I etapu nauki odbyła się 27 czerwca. Panowała rodzinna atmosfera – akademię prowadzili- wychowawca  klasy IIc pani Joanna Wróblewska oraz jej uczniowie wraz z rodzicami: Żaneta Wierciszewska z mamą Eweliną, Kacper Pociecha z mama Iwoną, Wiktoria Turkiewicz z mamą Eweliną oraz mamy Isi Stępień i Ady Koptyńskiej.
Reprezentanci trzecioklasistów podziękowali wychowawczyniom za trud i życzliwość, a pani wicedyrektor Krysyna Ornatowska w nieszablonowym wystąpieniu uświadomiła obecnym, jaką rolę odgrywają nauczyciele, pracownicy zapewniający opiekę pedagogiczno–psychologiczną, medyczną, logopedyczną i pracownicy administracyjni w codziennej edukacji, obsłudze i pomocy najmłodszym uczniom.

Więcej…

Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2013” objęci są:

  • uczniowie klas I, II i III,
  • uczniowie klas V,
  • uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc ma formę refundacji, tzn. należy zakupić podręczniki, wziąć fakturę i złożyć ją u pedagoga szkolnego wraz z wnioskiem o dofinansowanie i zaświadczeniami o dochodach za miesiąc sierpień. Wnioski będą do pobrania 1 września 2013 roku u pedagoga (gabinet 309a, drugie piętro) lub w sekretariacie szkoły. Termin składania wniosków zostanie podany po ukazaniu się rozporządzenia, w którym zostanie określony.

Więcej…

UWAGA: Biblioteka szkolna ogłasza, że we wtorek 25 czerwca 2013 r. w godzinach 15.00 – 17.00 będzie zorganizowany kiermasz podręczników używanych. Pamiętaj, że książka nie jest przedmiotem jednokrotnego użytku! Jeśli nie masz jeszcze podręczników do następnej klasy – przyjdź! Jeżeli chcesz „pozbyć” się swoich podręczników w sposób ekologiczny i jednocześnie przynoszący pewne korzyści materialne - przyjdź! Czekamy na Ciebie!
Kiermasz będzie miał miejsce na szkolnym korytarzu, na parterze obok stołówki.
Już po raz dziesiąty w naszej szkole ogłaszamy Plebiscyt na Sportowca Roku! Nauczyciele wychowania fizycznego zachęcają wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców do głosowania na swoich kandydatów.
W tym roku do zaszczytnego tytułu "SPORTOWIEC ROKU" kandyduje 5 osób, które spełniają stawiane wymagania i wykazują się osiągnięciami sportowymi. Są to:
  • Atena Czerniawska z klasy 6b,
  • Agata Kamińska z klasy 6a,
  • Martyna Potocka z klasy 6b,
  • Adrianna Rzepecka z klasy 6b
  • Izabela Zarzycka z klasy 6d,

Więcej…

Z przyjemnością informuję, że w roku szkolnym 2012/13 w naszej szkole i poza nią odbyła się spora liczba konkursów na różnych szczeblach: międzynarodowym, europejskim, ogólnopolskim, międzypowiatowym i powiatowym. Oto sukcesy naszych uczniów:

Więcej…