Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna.”
ks. Jan Twardowski

Uczniowie klas I-V wyróżniający się w nauce i zachowaniu odebrali nagrody podczas akademii, która odbyła się w czwartek, 25 czerwca 2015 roku. Wtedy też pożegnaliśmy odchodząca na emeryturę, p. Janinę Poniewierkę - długoletniego pracownika obsługi. Pani Janino - dziękujemy!
Ostatni dzień nauki, 26 czerwca 2015 roku, był świętem szóstoklasistów - świeżo upieczonych absolwentów naszej szkoły, a przede wszystkim - dyrektora szkoły, pani Jadwigi Lisieckiej, która obchodziła 40-lecie swojej pracy zawodowej.
Uczniowie klas VI wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy wzorowego ucznia oraz stypendia, a ich rodzice - listy gratulacyjne. Nagrodą Burmistrza Polkowic uhonorowano Eryka Budzińskiego z klasy VI a oraz Julię Gąbkę z klasy VI b. Uczniowie ci podczas swojej nauki w naszej szkole dali się poznać jako osoby wyjątkowo kulturalne, zaangażowane w życie szkoły, osiągające sukcesy w konkursach oraz wyróżniające się w nauce.
Szóstoklasiści pożegnali się ze szkołą występami artystycznymi oraz przekazali na ręce dyrekcji podziękowania.
Z pewnością na długo pozostanie w pamięci część artystyczna przygotowana z okazji jubileuszu 40-lecia pracy dyrektora szkoły - pani Jadwigi Lisieckiej. Oprócz społeczności szkolnej uczestniczyli w niej licznie zaproszeni goście, wśród których była rodzina szacownej Jubilatki. Ponieważ z upływem tego roku szkolnego pani dyrektor przechodzi na zasłużoną emeryturę, przywoływano wspomnienia, wypowiedziano wiele wzruszających słów i podziękowań.
W imieniu własnym oraz społeczności szkolnej przemawiały panie dyrektor: Krystyna Ornatowska i Ewa Fedorczak. Głos zabrali również zaproszeni goście, m. in. Starosta polkowicki, pan Marek Tramś, poprzedni dyrektor naszej szkoły oraz burmistrz Polkowic, pan Wiesław Wabik, absolwent SP-2.
Występy nauczycieli i uczniów także były dedykowane pani Jadwidze Lisieckiej, która na ten czas usiadła na specjalnie przygotowanym dla niej tronie. Uczestnicy akademii mogli też obejrzeć specjalnie przygotowany film ukazujący z przymrużeniem oka drogę zawodową naszej Jubilatki.
I znowu są wakacje! Dla nas tradycyjne, dla Pani Dyrektor - najdłuższe w życiu. Życzymy wszystkim zasłużonego odpoczynku, samych miłych i radosnych przeżyć, dużo zdrowia oraz realizacji planów, na które zabrakło czasu podczas intensywnej pracy w roku szkolnym.
Już na stałe do tradycji naszej szkoły zapisały się wybory pn. TALENT ROKU. Uczniowie, którzy z powodzeniem rozwijają swoje różnorodne uzdolnienia i pasje otrzymują zaszczytne statuetki. Najbardziej prestiżową nagrodą jest statuetka TALENT ROKU w kategorii wszechstronnie uzdolniony. Otrzymuje ją uczeń, który osiąga sukcesy w wielu dziedzinach. W tym roku szkolnym tytuł TALENT ROKU i pamiątkową statuetkę otrzymali: 

Więcej…

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach informuje, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazały się artykuły na temat "Wyprawki szkolnej" w roku  szkolnym 2015/2016. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z ich treścią pod linkami zamieszczonymi poniżej.
Informacje na temat terminu składania wniosków do dyrektorów szkół zostaną podane w późniejszym terminie, po podjęciu przez Burmistrza zarządzenia w tej sprawie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Polkowicach zamieszcza plakat z informacją MEN dotyczacą zmian, wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016, w związku z reformą podręcznikową oraz harmonogram przebiegu reformy w kolejnych latach.

Plakat informacyjny dla rodziców.

Harmonogram reformy w kolejnych latach.

Przedstawiamy wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny.
Wydano 151 kart do głosowania. 10 kart było nieważnych. Tym samym wszyscy kandydaci będą tworzyć Samorząd Uczniowski w przyszłym roku szkolnym. Funkcja przewodniczącego SU w roku szkolnym 2015/2016 przypada Jakubowi Majgierowi. Funkcję zastępcy będzie pełniła Emilia Wasinkiewicz, a Rzecznikiem Praw  zostanie Maja Bogucka.
Dziękujemy za udział w wyborach.
Opiekun SU Joanna Cichocka
29 maja odbył się w naszej szkole bal pożegnalny klas szóstych.  Głównymi organizatorami imprezy byli rodzice uczniów klas szóstych, którzy zadbali o oprawę muzyczną, przygotowali pyszny poczęstunek dla dzieci i nauczycieli. Miłym akcentem uroczystości były prezentacje przygotowane przez szóstoklasistów, podczas których uczniowie popisali się swymi zdolnościami i pomysłowością. Wszyscy bawiliśmy się doskonale!
.
Wychowawca klasy 6c Edyta Kuczak