Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca! Ze względu na sytuację związaną ze stanem epidemii, uczniowie klas I-VII otrzymają świadectwa i nagrody w innym terminie. 26 czerwca 2020 r. na uroczystościach  w budynku szkoły spotkali się jedynie absolwenci szkoły z wychowawcami, dyrekcją oraz panią wiceburmistrz Polkowic, Ewą Kowalik.
Pożegnalne spotkanie każdej z klas prowadziły wychowawczynie:
- p. Ewa Gradzik- klasa VIII a,
- p. Małgorzata Pędlowska- klasa VIII b,
- p. Marzena Lamla – klasa VIII c.

Więcej…

Minister Edukcji Narodowej w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 przesłał do dyrektorów szkół list skierowany do dyrektorów, nauczycieli uczniów i rodziców. Obok link do terści listu. List Ministra Edukacji Narodowej

Dyrektor Szkoły zaprasza Rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 będą uczęszczały do klas pierwszych w
Szkole Podstawowej Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Polkowicach, na spotkanie organizacyjne.

Spotkanie rozpocznie się stołówce szkolnej,
o godz. 16.00, w poniedziałek 24 sierpnia 2020 r.

Zajęcia integracyjne dla pierwszoklasistów planowane
są w dniach 26.08.2020 r.- 28.08.2020 r.
Pomimo różnych przeciwności - szczęśliwie dotarliśmy do mety! Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Gratulujemy całej społeczności szkolnej i życzymy cudownych wakacji!
Oto Złota Lista liderów naszej szkoły w nauce.
1. Świadectwo dla RODZICÓW (kliknij aby zobaczyć więcej)
2. Świadectwa promocyjne
Ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i wynikające z tego faktu zalecenia, rozdanie świadectw  oraz nagród książkowych i dyplomów dla uczniów klas I -VII planowane jest na 1 września 2020 r. Jeśli istnieje potrzeba odebrania świadectwa w szybszym terminie, należy zgłosić się do sekretariatu szkoły (nie wcześniej niż 29.06.2020) po uprzednim umówieniu się telefonicznym (76 845 14 14).
3. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej Tegoroczni ABSOLWENCI SP2 otrzymają świadectwa 26 czerwca 2020 na spotkaniach z dyrektorem szkoły i wychowawcą wg harmonogramu:
- klasa VIII A - 8.15
- klasa VIII B - 9.15
- klasa VIII C -10.30
Zalecenia:
Do szkoły mogą przyjść osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej i takie, które nie miały kontaktu z chorymi lub objętymi kwarantanną z powodu COVID - 19. Wszyscy będą wchodzić drzwiami od strony boiska do koszykówki, gdzie dokonywany będzie pomiar temperatury. Należy zachować odstępy przed wejściem oraz w trakcie przemieszczania się po obiekcie. W budynku szkoły obowiązuje osłona ust i nosa. Wręczenie świadectw odbędzie się na korytarzu pierwszego piętra, gdzie ustawione będą krzesła dla uczestników uroczystości w odległościach 1,5 m w każdej przestrzeni (PROSZĘ NIE PRZESUWAĆ KRZESEŁ !!!). Obowiązuje strój galowy. Absolwenci, którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniu, odbiorą świadectwa w sekretariacie szkoły w innym terminie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.
Dyrektor SP 2 Joanna Wróblewska
http://www.medicus.ump.edu.pl/images/O-nas/do-artykulow/szkola-z-misja-duze.png