Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

SŁOWO WSTĘPNE O SZKOLE


Nasza szkoła od początku istnienia, czyli od roku 1972 realizuje swoistą koncepcję nauczania i wychowania. Łączy ona umiejętnie edukację z niepowtarzalną atmosferą, pełną ciepła, zaufania i wzajemnego szacunku. Jesteśmy dumni z tego, ze nasi uczniowie lubią swoją szkołę, czują się w niej bezpiecznie i mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Stale pracujemy nad rozwojem i doskonaleniem swojej działalności. Najlepszym tego dowodem są posiadane przez nas certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, dyplom: „Nauczyciel z klasą”, „Uczeń z klasą”, „Szkoła z klasą” oraz tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”.

Przykładamy szczególną wagę do stworzenia możliwości jak najbardziej wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. Większość przedmiotów realizujemy w ścisłej korelacji z indywidualnymi potrzebami naszych uczniów, szczególnie mocny nacisk kładąc na rozwój zainteresowań i uzdolnień. Bogata wiedza i umiejętności naszych uczniów znajdują potwierdzenie w wysokich lokatach, jakie uzyskują oni w różnorodnych konkursach.

Od samego początku jednym z ważniejszych elementów naszego systemu wychowawczego jest założenie ścisłej współpracy z rodzicami, którzy są na bieżąco informowani o postępach swoich dzieci, mają stały kontakt z nauczycielami, uczestniczą w imprezach szkolnych i wycieczkach.

Źródłem naszych sukcesów jest również wykwalifikowany zespół nauczycieli – pasjonatów, którzy wdrażają autorskie pomysły do realizowanych programów nauczania, stosują metody aktywne, realizują projekty edukacyjne oraz przede wszystkim poświęcają cały swój czas i serce naszym wychowankom.

Wizytówką naszej szkoły są zadowoleni uczniowie, którzy chętnie do niej chodzą i zachęcają innych.

Naszemu „nauczaniu-uczeniu się” bliskie są takie wartości jak: dobroć, mądrość, szacunek, przyjaźń i tolerancja. Każdy, kto takim wartościom jest wierny, może do nas dołączyć!