Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Rada Rodziców informuje, iż w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego ubezpieczani będą w Compensa.
Kwota ubezpieczenia wynosi 50 zł. Pieniądze wpłacamy do wychowawców klas do 8 października 2018 r.
Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, z informacją o administratorze danych osobowych, a także zasadami zgłoszenia szkody.
- ogólne warunki ubezpieczenia NNW,
- informacja o administratorze danych osobowych,
Zespół Wychowawców Klas Pierwszych zaprasza Rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 będą uczęszczały do klas pierwszych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Polkowicach, na spotkanie organizacyjne z wychowawcami.
Spotkanie rozpocznie się stołówce szkolnej, o godz. 16.30, we wtorek 26 czerwca 2018 r.
Nauczyciele i Wychowawcy Grup zapraszają Rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 będą uczęszczały do oddziału i punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Polkowicach, na spotkanie organizacyjne z Wychowawcami.
Spotkanie rozpocznie  się stołówce szkolnej, o godz. 16.00, w poniedziałek 25 czerwca 2018 r.
Szanowni Państwo,
od 01 marca 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,  punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.  Jest to niewątpliwie ważny moment w życiu każdej rodziny. Które przedszkole wybrać, jakie są kryteria rekrutacji, obowiązujące terminy, wymagane dokumenty? Takie i inne pytania zadają sobie rodzice przedszkolaków, głównie tych, których dzieci edukację przedszkolną rozpoczną dopiero od nowego roku szkolnego 2018/2019.
Dzieci 6-letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast od dnia 1 września 2018 r. wszystkie chętne dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Ułatwieniem w podjęciu tak ważnej decyzji będzie informacja o terminach, kryteriach rekrutacji i procedurach składania wniosków. Szczegółowe informacje będą również dostępne są w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
1. Wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego.
2. Wniosek o przyjecie dziecka do punktu przedszkolnego.
3. Oświadczenie woli dotyczące uczęszczania do oddziału przedszkolnego.
4. Oświadczenie woli dotyczące uczęszczania do Punktu Przedszkolnego "Motylki".
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
7. Oświadczenie o uczęszczaniu.
8. Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).
9. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach.
10. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
11. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
12. Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
13. Uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Od 12 marca 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych. Jest to niewątpliwie ważny moment w życiu każdego dziecka i jego rodziny. Do klas pierwszej obowiązkowo Rodzice zapisują dzieci urodzone w 2011 roku.
W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Procedury korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach. Aby móc przeglądać i drukować pliki PDF należy zainstalować program Adobe Reader.

Zobacz załącznik