Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNO-PRZEYRODNICZY
pt. „Jeden z dziesięciu”
dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta
w Trzebnicach


-------------------------------------------------------------------

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY
pt. „Potyczki językowe” 2016

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera nr 3
w Polkowicach


-------------------------------------------------------------------

Konkurs Poetycki
W KILKU STROFACH O BIBLIOTEKARKACH
Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Tematem konkursu jest Bibliotekarka postrzegana okiem Czytelnika


-------------------------------------------------------------------

XII Powiatowy Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej
Organizator: SP2 Przemków

Zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
powiatu polkowickiego do udziału
XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej
pod patronatem Powiatu Polkowickiego


-------------------------------------------------------------------

Konkurs plastyczny Stara-Nowa Pamiątka Folkowa
Organizator: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie

Zapraszamy do udziału w konkursie,
którego celem jest stworzenie autorskiej
pamiątki inspirowanej ludowymi motywami


-------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu wiedzy o mleku pasteryzowanym
"Zdrowie czy wygoda"

-------------------------------------------------------------------
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
zaprasza na konkurs:
"Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska"

-------------------------------------------------------------------
Międzyszkolny konkurs plastyczny
"Zdrowym być zdrowo żyć"

-------------------------------------------------------------------
Zapraszoszenie do udziału
w IX edycji powiatowego konkursu literacko-plastycznego
"Tacy sami w różnorodności - różni w jednorodności"

-------------------------------------------------------------------
Konkurs dla dzieci i młodzieży szkół dolnośląskich
"WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI 2016"

XXIX Ogólnopolski konkurs etnograficzny
"PISANKA KRASZANKA"
nadsyłanie prac do17.03.2016r.
Organizator: Polkowickie Centrum Animacji

-------------------------------------------------------------------
Konkurs Poetycki
"W KILKU STROFACH O ... BIBLIOTEKARKACH"
edycja dolnośląska
Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach

-------------------------------------------------------------------
Międzyszkolny konkurs czytelniczy
"CZYTAMY MAKUSZYŃSKIEGO"
pod patronatem honorowym
Wójta Gminy Grębocice

-------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
gminnego konkursu logopedyczno - plastycznego pod  hasłem
„ Najtrudniejsze polskie słowo”

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Polkowicach.
Celem konkursu jest rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów,
zwrócenie uwagi na piękno naszej ojczystej mowy,
wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy,
szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu.

-------------------------------------------------------------------
VII Ogólnopolski festiwal piosenki dzieci i młodzieży
MUZOL 2016 im. Henryka Pelli
27-28 maja 2016r.
Centrum Kultury w Śmiglu
-------------------------------------------------------------------
Informuję, że ze względów organizacyjnych i lokalowych ulega zmianie termin Eliminacji
Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Gminie Polkowice.
Eliminacje odbędą się 1 marca (wtorek), a nie jak wcześniej podawałem - 4 marca 2016 (piątek).
Inne sprawy bez zmian: eliminacje w Ratuszu Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, w Sali
konferencyjnej, p. 207 II piętro. Rozpoczęcie o godz. 1000.
Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Urzędu Gminy Polkowice Rynek 17, pok. 301 w terminie
do 17 lutego 2016 (środa). Można wcześniej.
-------------------------------------------------------------------
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
na znajomość książki „Dzieci z Bullerbyn”
dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu powiatu polkowickiego
-------------------------------------------------------------------
XX Przegląd Teatralny "Kurtyna"
-------------------------------------------------------------------
XX Przegląd Teatru Jednego Aktora
"Humor i satyra w poezji i prozie"
-------------------------------------------------------------------
Konkurs przyrodniczy dla klas III
"Jestem przyjacielem przyrody"
-------------------------------------------------------------------
Ogólnopolska Olimpiad Przedmiotowa z przyrody OLIMPUS klasy IV-VI
-------------------------------------------------------------------
Konkurs fotograficzny "Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego
Śląska"

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych serdecznie
zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III szkół
gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w
konkursie fotograficznym pt. "Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego
Śląska".
Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii obiektu związanego z
kultem religijnym z terenu i z najbliższych okolic jednego z 12 Parków
Krajobrazowych województwa dolnośląskiego.
Konkurs ma na celu ukazanie bogactwa kulturowego Parków Krajobrazowych
oraz zachęcenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do poznawania
zabytków w okolicach swoich miejscowości.
-------------------------------------------------------------------
Konkurs wiedzy o mleku pasteryzowanym ”Zdrowie czy wygoda”
-------------------------------------------------------------------
Konkurs Recytatorski "My zdrowe dzieciaki"
-------------------------------------------------------------------
Konkurs "Stara-Nowa Pamiątka Folkowa"

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie serdecznie zaprasza mieszkańców z
terenu Powiatu Polkowickiego do udziału w konkursie pn. „Stara-Nowa
Pamiątka Folkowa”
-------------------------------------------------------------------
XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

Zapraszamy do udziału w XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji
Religijnej.
-------------------------------------------------------------------
Serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „The Bat Kid”.
The Bat Kid, który odbędzie się w dniu 24 listopada br., przewidziany jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. W trakcie konkursu uczestnicy słuchają odtwarzanej płyty CD, osobno w kategorii klas IV oraz w kategorii klas V-VI i rozwiązują zadania na kartach pytań. Więcej informacji dotyczących organizacji konkursu można znaleźć w zakładkach Krok po kroku i Regulamin. Zadania będą dwukrotnie odtwarzane i są testami luk, wyboru, typu prawda-fałsz oraz polegającymi na dobieraniu (np. dialogów do miejsc i osób). Termin zgłoszenia szkół upływa w dniu 7 października.
http://www.thebatkid.edu.pl/regulamin
Zgłoszenia do konkursu przyjmują angliści

-------------------------------------------------------------------
Zdolny Ślązaczek : język angielski
Wszystkich uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, zainteresowanych przygodą z językami obcymi, serdecznie zapraszamy do udziału w II Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego.
Konkurs organizowany jest przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu.
http://www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl/
Zgłoszenia do konkursu przyjmują angliści

Ksiażkobranie- podziel się książką

 

Biblioteka szkolna ogłasza akcję „Ksiażkobranie- podziel się książką”.

Każdy z nas ma w swoich księgozbiorach książki, których już nie potrzebuje. Nietrafiona czy przeczytana już książka - wcale nie musi przeszkadzać i zabierać miejsca w domowej biblioteczce.

Książkobranie, czyli wymiana książek to inicjatywa popularna na całym świecie. Przejrzyj swoje półki i przynieś do czytelni szkolnej wartościowe lektury, które zaciekawią innych.

Ważne: książki muszą być w dobrym stanie i nie powinny być literaturą specjalistyczną. Podręczniki, mapy, przewodniki i poradniki prosimy, zostawcie w domach.

 

Zasady udziału w akcji są proste:

wystarczy przynieść książkę do „Książkobrania” zapraszamy również nauczycieli. Książki zbieramy do 21 października.

We wtorek 25 października na korytarzu szkolnym obok stołówki wystawimy wszystkie zebrane pozycje na kiermaszu. Każda książka będzie kosztować tylko symboliczną złotówkę. Zebrane pieniążki będą przeznaczone na zakup karmy dla zwierzaków ze schroniska w Głogowie.

 

 

Selfie z książką

 

Konkurs czytelniczy jest skierowany do wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Przedmiotem konkursu jest wykonanie selfie ze swoją ulubioną książką albo aktualnie czytaną.

Zgodnie z definicją selfie to rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego.

Zdjęcie przedstawia zazwyczaj samego siebie (w tym przypadku fotografa) lub jego odbicie w lustrze.

 

Zdjęcie należy przynieść do czytelni szkolnej w terminie do 21 października. Selfie może być wydrukowana na zwykłym popierze, niekoniecznie fotograficznym.

Najlepsze, ciekawe ujęcia będąnagrodzone; wszystkie zdjęcia umieścimy na wystawie.

 

Zapraszamy do zabawy!

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS IV, V i VI DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W II DOLNOŚLĄSKIM  KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
W RAMACH KONKURSU zDOLNY ŚLĄZACZEK W ROKU 2016/2017
organizowanego przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu,
pod patronatem Kuratorium Oświaty-------------------------------------------------------------------

Szkolny Konkurs Przyrodniczy
PARKI NARODOWE POLSKI

Organizator: Bożena Miler


-------------------------------------------------------------------