Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNO-PRZEYRODNICZY
pt. „Jeden z dziesięciu”
dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta
w Trzebnicach


-------------------------------------------------------------------

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY
pt. „Potyczki językowe” 2016

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera nr 3
w Polkowicach


-------------------------------------------------------------------

Konkurs Poetycki
W KILKU STROFACH O BIBLIOTEKARKACH
Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Tematem konkursu jest Bibliotekarka postrzegana okiem Czytelnika


-------------------------------------------------------------------

XII Powiatowy Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej
Organizator: SP2 Przemków

Zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
powiatu polkowickiego do udziału
XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej
pod patronatem Powiatu Polkowickiego


-------------------------------------------------------------------

Konkurs plastyczny Stara-Nowa Pamiątka Folkowa
Organizator: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie

Zapraszamy do udziału w konkursie,
którego celem jest stworzenie autorskiej
pamiątki inspirowanej ludowymi motywami


-------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu wiedzy o mleku pasteryzowanym
"Zdrowie czy wygoda"

-------------------------------------------------------------------
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
zaprasza na konkurs:
"Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska"

-------------------------------------------------------------------
Międzyszkolny konkurs plastyczny
"Zdrowym być zdrowo żyć"

-------------------------------------------------------------------
Zapraszoszenie do udziału
w IX edycji powiatowego konkursu literacko-plastycznego
"Tacy sami w różnorodności - różni w jednorodności"

-------------------------------------------------------------------
Konkurs dla dzieci i młodzieży szkół dolnośląskich
"WĘDRÓWKI SZLAKIEM WARTOŚCI 2016"

XXIX Ogólnopolski konkurs etnograficzny
"PISANKA KRASZANKA"
nadsyłanie prac do17.03.2016r.
Organizator: Polkowickie Centrum Animacji

-------------------------------------------------------------------
Konkurs Poetycki
"W KILKU STROFACH O ... BIBLIOTEKARKACH"
edycja dolnośląska
Organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach

-------------------------------------------------------------------
Międzyszkolny konkurs czytelniczy
"CZYTAMY MAKUSZYŃSKIEGO"
pod patronatem honorowym
Wójta Gminy Grębocice

-------------------------------------------------------------------
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
gminnego konkursu logopedyczno - plastycznego pod  hasłem
„ Najtrudniejsze polskie słowo”

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Polkowicach.
Celem konkursu jest rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów,
zwrócenie uwagi na piękno naszej ojczystej mowy,
wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy,
szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu.

-------------------------------------------------------------------
VII Ogólnopolski festiwal piosenki dzieci i młodzieży
MUZOL 2016 im. Henryka Pelli
27-28 maja 2016r.
Centrum Kultury w Śmiglu
-------------------------------------------------------------------
Informuję, że ze względów organizacyjnych i lokalowych ulega zmianie termin Eliminacji
Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Gminie Polkowice.
Eliminacje odbędą się 1 marca (wtorek), a nie jak wcześniej podawałem - 4 marca 2016 (piątek).
Inne sprawy bez zmian: eliminacje w Ratuszu Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, w Sali
konferencyjnej, p. 207 II piętro. Rozpoczęcie o godz. 1000.
Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Urzędu Gminy Polkowice Rynek 17, pok. 301 w terminie
do 17 lutego 2016 (środa). Można wcześniej.
-------------------------------------------------------------------
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
na znajomość książki „Dzieci z Bullerbyn”
dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu powiatu polkowickiego
-------------------------------------------------------------------
XX Przegląd Teatralny "Kurtyna"
-------------------------------------------------------------------
XX Przegląd Teatru Jednego Aktora
"Humor i satyra w poezji i prozie"
-------------------------------------------------------------------
Konkurs przyrodniczy dla klas III
"Jestem przyjacielem przyrody"
-------------------------------------------------------------------
Ogólnopolska Olimpiad Przedmiotowa z przyrody OLIMPUS klasy IV-VI
-------------------------------------------------------------------
Konkurs fotograficzny "Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego
Śląska"

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych serdecznie
zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III szkół
gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w
konkursie fotograficznym pt. "Sacrum Parków Krajobrazowych Dolnego
Śląska".
Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii obiektu związanego z
kultem religijnym z terenu i z najbliższych okolic jednego z 12 Parków
Krajobrazowych województwa dolnośląskiego.
Konkurs ma na celu ukazanie bogactwa kulturowego Parków Krajobrazowych
oraz zachęcenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do poznawania
zabytków w okolicach swoich miejscowości.
-------------------------------------------------------------------
Konkurs wiedzy o mleku pasteryzowanym ”Zdrowie czy wygoda”
-------------------------------------------------------------------
Konkurs Recytatorski "My zdrowe dzieciaki"
-------------------------------------------------------------------
Konkurs "Stara-Nowa Pamiątka Folkowa"

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie serdecznie zaprasza mieszkańców z
terenu Powiatu Polkowickiego do udziału w konkursie pn. „Stara-Nowa
Pamiątka Folkowa”
-------------------------------------------------------------------
XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

Zapraszamy do udziału w XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji
Religijnej.
-------------------------------------------------------------------
Serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „The Bat Kid”.
The Bat Kid, który odbędzie się w dniu 24 listopada br., przewidziany jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. W trakcie konkursu uczestnicy słuchają odtwarzanej płyty CD, osobno w kategorii klas IV oraz w kategorii klas V-VI i rozwiązują zadania na kartach pytań. Więcej informacji dotyczących organizacji konkursu można znaleźć w zakładkach Krok po kroku i Regulamin. Zadania będą dwukrotnie odtwarzane i są testami luk, wyboru, typu prawda-fałsz oraz polegającymi na dobieraniu (np. dialogów do miejsc i osób). Termin zgłoszenia szkół upływa w dniu 7 października.
http://www.thebatkid.edu.pl/regulamin
Zgłoszenia do konkursu przyjmują angliści

-------------------------------------------------------------------
Zdolny Ślązaczek : język angielski
Wszystkich uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, zainteresowanych przygodą z językami obcymi, serdecznie zapraszamy do udziału w II Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego.
Konkurs organizowany jest przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu.
http://www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl/
Zgłoszenia do konkursu przyjmują angliści