Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Pomysł pierwszy
Pomysł drugi
Pomysł trzeci
Pomysł czwary
Pomysł piąty

Pomysł szósty
Pomysł siódmy
Pomysł ósmy
Pomysł dziewiąty
Pomysł dzieiąty
Pomysł jedenasty

 

Literatura:

1. Anna Sołtys-Chmielowicz: Zaburzania artykulacji – teoria i praktyka; Kraków 2008.
2. Gałkowski Tadeusz, Jastrzębowska Grażyna red; Logopedia pytania i odpowiedzi t.1/2; Opole 2003.
3. I. Styczek; Logopedia; PWN Warszawa 1980
4. D. Antos, G. Demel, I. Styczek; Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa 1971.
7. J. Cieszyńska; Metody wywoływania głosek; Kraków 2003.
8. G. Demel; Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola; WSiP Warszawa 1994.
9. B. Rocławski (red), Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1989;
10. M. Skorek, Oblicza wad wymowy, Warszawa 1993.
11. D. Krupa; Rymowanki – utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych , Oficyna Wydawnicza „ Impuls”, Kraków 2004.
14. Szachajska E., Uczymy poprawnej wymowy,Warszawa1987.
Opracowanie: Agnieszka Adamowicz i Ewa Derek
http://www.medicus.ump.edu.pl/images/O-nas/do-artykulow/szkola-z-misja-duze.png