To terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wymowy takimi jak: seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, jąkanie. Zadaniem logopedy szkolnego jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad w trakcie terapii logopedycznej.
W ostatnich latach systematycznie wzrasta liczba dzieci z wadami wymowy. Na podstawie diagnozy logopedycznej do najczęściej spotykanych wad zalicza się:
Seplenienie międzyzębowe - podczas artykulacji głosek syczących (s, z, c, dz) język wsuwany jest między zęby;
Seplenienie proste - czyli zamiana głosek szumiących (sz, ż, cz, dż) na syczące (s, z, c, dz) np. zamiast szafa - safa, czapka - capka;
Bezdźwięczność całkowita lub częściowa np. woda - fota, zegar - sekar;
Rotacyzm - brak artykulacji głoski r lub jej deformacja; Artykulacja zmiękczona głosek syczących np. sanki - sianki, zupa - ziupa, cebula - ciebula;
Artykulacja twarda głosek miękkich np. ciasto - casto, siano - sano, nie - ne;
Wymowa niedbała spowodowana brakiem otwierania ust przy mówieniu, zaciśnięciem szczęk, co powoduje, że mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.