Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

W roku szkolnym 2017/2018 grono pedagogiczne liczy 57 osób.

W ciągu 45 lat istnienia szkoły na emeryturę odeszło 43 nauczycieli.

Nauczyciele 2017/2018

Lp. Imię Nazwisko Przedmiot - funkcja
1. Agnieszka Adamowicz nauczanie indywidualne,
zajęcia rewalidacyjne,
specjalista - autyzm, wychowanie do życia w rodzinie
2. Andrzej Ambroziak wychowanie fizyczne
3. Paulina Bochniarz edukacja wczesnoszkolna
i język angielski
4. Joanna Borejszo przyroda
5. Renata Chmielowska religia
6. Agnieszka Cicha-Wójcik wychowanie przedszkolne
i terapia pedagogiczna
7. Joanna Cichocka historia
8. Joanna Justyna Cichocka pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna i biofeedback
9. Ewa Derek logopeda
10. Agata Duda wychowawca - świetlica
11. Beata Dziatkiewicz wychowanie fizyczne
12. Czesław Dziatkiewicz wychowanie fizyczne
13. Ewa Fedorczak1 muzyka/wicedyrektor
14. Agata Gierlich1 edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
15. Marek Gontarz wychowanie fizyczne
16. Jolanta Gucińska wychowawca - świetlica
17. Marta Iwaszkiewicz wychowawca - świetlica
18. Danuta Jach przyroda i plastyka
19. Andżelika Jakubowska1 wychowawca - świetlica
20. Patrycja Jambrożek pedagog szkolny, nauczanie indywidualne, terapia pedagogiczna i biofeedback
21. Aneta Jędrasik wychowanie przedszkolne
22. Wiesława Kalita edukacja wczesnoszkolna,
socjoterapia i wychowanie
do życia  w rodzinie
23. Lilia Kierecka matematyka
24. Iwona Krajewska-Wallis wychowanie fizyczne
25. Adriana Kraśnicka język polski
26. Mariola Król matematyka i 
terapia pedagogiczna
27. Edyta Kuczak matematyka
terapia pedagogiczna
28. Jolanta Łabudzińska edukacja wczesnoszkolna
i terapia pedagogiczna
29. Ewa Matuszczak-Pytlak1 język angielski
30. Marzena Mazur wychowanie fizyczne, biofeedback
31. Beata Michalska edukacja wczesnoszkolna
i terapia pedagogiczna
32. Ryszarda Miler kierownik i wychowawca świetlicy
33. Monika Mokrogulska edukacja wczesnoszkolna
34. Karolina Nadolska-Kicaj edukacja wczesnoszkolna
i terapia pedagogiczna
35. Krystyna Ornatowska wicedyrektor
36. Lidiya Pentya język angielski
37. Małgorzata Pędlowska język polski
terapia pedagogiczna
38. Paulina Podgajna1 wychowawca - świetlica
39. Honorata Ratka muzyka, terapia pedagogiczna
zajęcia rewalidacyjne
40. Agnieszka Smereczniak edukacja wczesnoszkolna
41. Monika Studzińska język niemiecki, język polski
42. Barbara Szuwalska religia
43. Ryszard Trela informatyka, zajęcia komputerowe, technika 
i zajęcia techniczne
44. Jolanta Turkiewicz bibliotekarz
45. Anna Ulatowska1 wychowanie fizyczne
46. Krzysztof Wadas wychowanie fizyczne
47. Katarzyna Waszkiewicz edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, zajęcia komputerowe, 
terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne
48. Beata Wiśniewska bibliotekarz
49. Małgorzata Wojciechowska edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, 
i zajęcia komputerowe
50. Joanna Wróblewska1 dyrektor
51. Monika Wróblewska język angielski
52. Barbara Zajączek edukacja wczesnoszkolna
53. Robert Zaraś informatyka, zajęcia komputerowe, technika
i zajęcia techniczne
54. Monika Ziemniak wychowanie przedszkolne
i terapia pedagogiczna
55. Agnieszka Zimna-Paluch psycholog
56. Małgorzata Zujewicz język polski
57. Angelika Zwolska wychowanie przedszkolne

1) absolwent SP-2

 


Emerytowani nauczyciele

Lp. Imię Nazwisko Emerytura
1. Stanisław Jankowski 1985
2. Emilian Niżniak 1985
3. Wojciech Machnicki 1986
4. Cecylia Perlak 1986
5. Władysław Waciński 1986
6. Joanna Kopeć 1986
7. Aleksandra Markiewicz 1986
8. Emilia Baranowska 1988
9. Wanda Kociniak 1988
10. Stefania Niżniak 1988
11. Maria Pawłowska 1988
12. Ewa Czyżewska 1989
13. Teresa Stępień 1989
14. Maria Smolińska 1990
15. Anna Hoc 1990
16. Elżbieta Krzysiak 1991
17. Kazimiera Maciaś 1992
18. Teresa Nadolska 1992
19. Stanisława Stańczyszyn 1992
20. Jadwiga Zawadzka 1993
21. Teresa Kleczkowska 1994
22. Aniela Spychalska 1997
23. Jadwiga Szeląg 1998
24. Mirosława Mazepa 1999
25. Krystyna Borowiec 2000
26. Małgorzata Szulc 2002
27. Jadwiga Łoś 2003
28. Genowefa Pielech 2003
29. Sabina Pełechaty 2004
30. Danuta Grześków 2004
31. Maria Abramowicz 2005
32. Bożena Jakubowska 2005
33. Helena Ziembińska 2005
34. Bożena Czekaj-Marciniak 2006
35. Aleksandra Padniewska 2006
36. Agnieszka Gancarz 2007
37. Janina Gawlik 2007
38. Zofia Malig 2007
39. Irena Pikulik 2007
40. Wiesława Roszak 2008
41. Krystyna Biedrzycka 2008
42. ks. Ireneusz Wójs 2010
43. Jadwiga Lisiecka 2015
43. Ewa Skalska 2017
43. Jolanta Żelawska 2017