Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
W dniu 12 września br. podczas zebrania Trójek Rad Klasowych wyłoniono Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 w następującym składzie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Robert Kołodziej
Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Edyta Duszeńko
Skarbnik Rady Rodziców – Magdalena Dąbrowska.
Pozdrawiamy Rada Rodziców
W dniu 12 września br. podczas zebrania Trójek Rad Klasowych została ustalona wysokość składek na Radę Rodziców na rok szkolny 2019/2020. Wpłaty w następujących wysokościach będą zbierane przez Skarbnika Rady Rodziców do 31 października 2019 r.:
  • 35,00 zł – jeżeli do szkoły uczęszcza 1 dziecko z jednej rodziny,
  • 20,00 zł – jeżeli do szkoły uczęszcza 2 lub 3 dzieci z jednej rodziny,
  • każde 4, 5, 6 i kolejne dziecko z jednej rodziny nie opłaca składek.
Rada Rodziców ustaliła również, że jeżeli dana klasa uzbiera 100% wpłaty (to znaczy składkę opłacą wszyscy uczniowie uczęszczający do danej klasy), to wtedy dana klasa uzyska zwrot w wysokości 100,00 zł od Rady Rodziców, które będzie mogła przeznaczyć na dowolne cele klasowe.
Pozdrawiamy Rada Rodziców

Rada Rodziców informuje, iż w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego ubezpieczani będą w Compensa. Kwota ubezpieczenia wynosi 53 zł. Pieniądze wpłacamy do wychowawców klas do 10 października 2019 r.
Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, z informacją o administratorze danych osobowych, a także zasadami zgłoszenia szkody.
- ogólne warunki ubezpieczenia NNW + informacja o administratorze danych osobowych,
- druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW,
- zasady zgłaszania szkody,
- kalkulacja do oferty - Ubezpieczenie Szkolne. 

 

 

http://www.medicus.ump.edu.pl/images/O-nas/do-artykulow/szkola-z-misja-duze.png