Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 6.30-16.00

Kierownik świetlicy: Ryszarda Miler

Nauczyciele pracujący w świetlicy: Agata Duda, Agata Gierlich, Jolanta Gucińska, Andżelika Jakubowska, Beata Madej oraz Paulina Podgajna.

Działalność świetlicy szkolnej reguluje "Regulamin świetlicy szkolnej" oraz "Plan pracy świetlicy" zawierający szczegółowe założenia programowe z uwzględnieniem tygodniowych haseł tematycznych realizowanych na zajęciach.

W pracy opiekuńczo - wychowawczej dążymy do indywidualizacji pracy, dostosowujemy zadania do możliwości i uzdolnień oraz oczekiwań dzieci, uwzględniając jego pomysłowość, inwencję twórczą oraz kreatywność.

 

Wybrane metody i formy pracy z grupą:

- zabawy integracyjne ze szczególnym wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy,
- zajęcia plastyczne,
- kiermasze, wystawy, wernisaże,
- zajęcia muzyczne i taneczne,
- zabawy tematyczne z podziałem na role w kącikach tematycznych,
- zabawy relaksacyjne i rozluźniające,
- zajęcia z elementami socjoterapii,
- gry i zabawy stolikowe, planszowe, edukacyjne,
- zajęcia techniczno - konstrukcyjne,
- gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe,
- zabawy fabularyzowane (pedagogika zabawy),
- inscenizacje i zabawy parateatralne,
- gry zespołowe i drużynowe,
- zabawy i ćwiczenia w terenie,
- spacery, wycieczki,
- zajęcia o charakterze sportowym,
- pogadanki, rozmowy kierowane,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- proste doświadczenia, eksperymenty,
- uroczystości świetlicowe obchodzone zgodnie z kalendarzem imprez.