Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

UWAGA! Uczniowie klasy IV korzystają z podręczników zakupionych przez szkołę. W związku z powyższym rodzice nie są zobowiązani do ich zakupu. Wyjątek stanowi podręcznik do religii.

 

Religia - Podręcznik do religii kupują rodzice.

  • Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek - Miejsca pełne BOGActw. Wydawnictwo Jedność  Kielce. Numer dopuszczenia AZ-21-02/12-KI-1/12.
  • E. Kondrak, E. Parszewska - Miejsce pełne BOGActw – zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Jedność Kielce.