Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki skierował do Dyrektorów i Pracowników szkół i przedszkoli Gminy Polkowice, uczniów i ich Rorodziców list. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
1 września 1939 roku o godz. 4.45, bez wypowiedzenia wojny, niemieckie wojska uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji, co spowodowało, że łączna długość frontu wyniosła ok. 1600 km. Atak był wspomagany zorganizowanymi nalotami bombowymi Luftwaffe na większość miast polskich.
W II wojnie światowej uczestniczyło ponad 1,7 mld. ludzi z 61 państw. W wyniku konfliktu zginęło około 60 milionów osób, w tym 6 mln obywateli Polski.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Szanowni Państwo
mając na uwadze wprowadzony na terenie kraju stan epidemii z powodu Covid-19 oraz planowany wyjazd uczniów klas IV na śródroczny dwutygodniowy turnus pn. „Zielona Szkoła” do Ośrodka Wypoczynkowego DIUNA w Darłówku w terminie 21.09-04.10.2020 r., proszę o podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii udziału Państwa dziecka w ww. wyjeździe poprzez złożenie poniższego oświadczenia.
1 września br. każdy uczeń klasy IV otrzyma druk ww. oświadczenia, które należy czytelnie wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub wychowawców w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2020 r.
Dyrektor SP2 Joanna Wróblewska
Do oddziału przedszkolnego z wydłużonym czasem pracy rodzice dostarczają wynik badania na owsiki lub pisemne oświadczenie informujące o tym, że dziecko jest zdrowe.
Wynik badania lub pisemne oświadczenie należy dostarczyć wychowawcy do dnia 1 września.

Przypominam o zapowiadanym wcześniej spotkaniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas Ia, Ib, Ic, które odbędzie się 24 sierpnia 2020 r. (w poniedziałek) o 16.00 w hali sportowej. Obecność Państwa na spotkaniu uznaję za obowiązkową .

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ każdy z uczestników zebrania musi mieć osłonięte usta i nos oraz zdezynfekować dłonie przy wejściu do budynku szkoły.

Na trybunach hali proszę zajmować co drugie miejsca (biorąc pod uwagę wszystkie przestrzenie: prawą stronę, lewą, przód i tył).  Proszę zabrać ze sobą długopisy.

Do zobaczenia !

Dyrektor SP2 Joanna Wróblewska

http://www.medicus.ump.edu.pl/images/O-nas/do-artykulow/szkola-z-misja-duze.png