Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

W poniedziałek 25 września uczniowie klas IV wraz z wychowawcami oraz koordynatorką panią Danutą Jach wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”.

Pobliski las oraz  pobocza polnej drogi zostały dokładnie oczyszczone. Nazbierało się kilka worków różnego rodzaju śmieci. Wszyscy chętnie pracowali. Podczas wyprawy radosne nastroje dopisywały a  długi spacer na świeżym powietrzu sprawił, że drugie śniadania lub obiad smakowały bardziej niż zwykle.

Pamiętajmy, by wszelkie odpady  segregować, wyrzucać do odpowiednich pojemników. Nie jest bowiem przyjemnie chodzić po zaśmieconym lesie i zamiast grzybów zbierać śmieci.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszej wyprawy.

Monika Studzińska

W piątek 22 września miało miejsce uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej 50. rocznicę odzyskania praw miejskich przez Polkowice. Naszą szkołę reprezentowała drużyna, która zwyciężyła w „Quizie historycznym” dotyczącym dziejów naszego miasta. Przedstawiciele szkół, biorący udział w wydarzeniu, otrzymali pamiątkowe medale z okazji obchodów rocznicy odzyskania praw miejskich.
Joanna Cichocka
15 września br. uczniowie klasy 3c wraz z rodzicami spotkali się na pikniku historycznym z Towarzystwem Historycznym "Victoria". W ten dzień mieliśmy okazję odbyć w świetnym towarzystwie lekcję historii ożywionej, przejść manewry, bawić się przy sesji zdjęciowej, a na koniec ogrzać się przy wspólnym ognisku. To ciekawe piątkowe popołudnie będziemy z pewnością długo wspominać. Towarzystwu Historycznemu "Victoria" dziękujemy za zaangażowanie, pokazanie wszystkim swoich pasjonujących zainteresowań, a rodzicom za wspólną, dobrą zabawę.
Karolina Nadolska-Kicaj
4 września 2017 roku odbyło się spotkanie społeczności naszej szkoły z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. Na schodach prowadzących do budynku pani dyrektor Joanna Wróblewska powitała zaproszonych gości: panią burmistrz Renatę Dembek i księdza proboszcza Ireneusza Wójsa, a także licznie zgromadzonych rodziców, pracowników szkoły oraz nauczycieli i wychowawców wraz z uczniami.
Pani Dyrektor w ciepłych słowach zachęciła do aktywnego zdobywania wiedzy, ale też korzystania z atrakcji, jakie oferuje szkoła oraz gmina. Akcentem podkreślającym związek SP-2 z naszą Małą Ojczyzną było wypuszczenie 50 balonów w kolorach „polkowickich”: czerwonym, niebieskim, białym i żółtym. Liczba ta była nieprzypadkowa, gdyż w tym roku nasze miasto obchodzi 50-lecie odzyskania praw miejskich.
Serdecznie powitani zostali w progach naszej szkoły pierwszoklasiści, którzy rozpoczynają swoją edukacyjną drogę wraz z przywróceniem ośmioklasowej szkoły podstawowej. Przed nimi i całą społecznością szkolną zatem nowe wyzwania, którym będziemy musieli sprostać.

W poniedziałek 4 września 2017 r. uczniowie przychodzą do szkoły według zamieszczonego poniżej harmonogramu. Obowiązuje strój galowy.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego.

Organizacja zajęć integracyjnych dla uczniów klas I i przedszkoli w dniach 30.08.2017 - 01.09.2017 według zamieszczonego ponizej harmonogramu.

Zobacz harmonogram zajęć integracyjnych

1. Spotkanie organizacyjne wszystkich nauczycieli z Dyrektorem szkoły – 28.08.2017 r. godz. 8:15, sala 309.
2. Zajęcia integracyjne dla pierwszoklasistów i dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędą się w dniach 30.08.2017 r. – 01.09.2017 r. w godz. 8:30 – 10:00 w salach wg grafiku, który wyeksponowany będzie na drzwiach wejściowych budynku szkoły (zajęcia nie są obowiązkowe, mogą uczestniczyć w nich rodzice i inni opiekunowie).  W programie spotkań:
- zapoznanie dzieci z obiektem szkolnym (ćwiczenia w samodzielnym przemieszczaniu się do wyznaczonego celu);
- poznanie wychowawców klas i innych nauczycieli, pedagogów, psychologa, pracowników administracji i opieki medycznej oraz innych pracowników- przyjaciół dzieci SP-2;
- zabawy integracyjne;
- zajęcia w „szkolnych strefach aktywności”;
- warsztaty z psychologiem i pedagogiem; rozmowy psychoedukacyjne z rodzicami;
- spotkanie z wychowawcami świetlicy.
3. UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 DLA UCZNIÓW KLAS I-VII ORAZ DZIECI Z ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - PONIEDZIAŁEK 04.09.2017 R. O GODZ: 8:00 w salach wg grafiku, który będzie wywieszony na drzwiach wejściowych budynku szkoły.