Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
1. Spotkanie organizacyjne wszystkich nauczycieli z Dyrektorem szkoły – 28.08.2017 r. godz. 8:15, sala 309.
2. Zajęcia integracyjne dla pierwszoklasistów i dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędą się w dniach 30.08.2017 r. – 01.09.2017 r. w godz. 8:30 – 10:00 w salach wg grafiku, który wyeksponowany będzie na drzwiach wejściowych budynku szkoły (zajęcia nie są obowiązkowe, mogą uczestniczyć w nich rodzice i inni opiekunowie).  W programie spotkań:
- zapoznanie dzieci z obiektem szkolnym (ćwiczenia w samodzielnym przemieszczaniu się do wyznaczonego celu);
- poznanie wychowawców klas i innych nauczycieli, pedagogów, psychologa, pracowników administracji i opieki medycznej oraz innych pracowników- przyjaciół dzieci SP-2;
- zabawy integracyjne;
- zajęcia w „szkolnych strefach aktywności”;
- warsztaty z psychologiem i pedagogiem; rozmowy psychoedukacyjne z rodzicami;
- spotkanie z wychowawcami świetlicy.
3. UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 DLA UCZNIÓW KLAS I-VII ORAZ DZIECI Z ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - PONIEDZIAŁEK 04.09.2017 R. O GODZ: 8:00 w salach wg grafiku, który będzie wywieszony na drzwiach wejściowych budynku szkoły.