Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Informuję, że wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca br. Każdy absolwent może sprawdzić uzyskane wyniki 31 lipca, od godz.10.00  w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU ( https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy otrzymał w czerwcu. Jeżeli ktoś zgubił ww. dane musi skontaktować się przez e - dziennik SP 2 lub telefonicznie ( 76 845 1414 )  z administratorem p. Eweliną Raczyńską.

31 lipca 2020 ( w piątek ) od godz. 10.30  do 15.00 oraz 3 i 4 sierpnia od godz. 9.00 do 14.30, przy wejściu głównym do szkoły, można odebrać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ( oryginał i 2 kopie). Po zaświadczenia mogą przychodzić tylko osoby zdrowe i bez objawów choroby zakaźnej, z osłoniętymi ustami i nosem. Na przesłany wniosek rodzica, skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu może być przesłany przez dyrektora SP 2 za pomocą poczty e -mail.

Przypominam że:
- do 4 sierpnia br. do godz. 15:00  należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony przez szkołę, do której dany absolwent kandyduje:

a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu

albo

b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu / zdjęcia zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Szczegółowe informacje MEN dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:
- stronie MEN ( https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-ma rok-szkolny - 20202021)
- stronach internetowych kuratorium oświaty
- stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Życzę WSZYSTKIM ABSOLWENTOM satysfakcji z uzyskanych wyników oraz dostania się do wybranej  szkoły i klasy !!! Powodzenia i zdrowia !!!

Dyrektor SP2 Joanna Wróblewska

http://www.medicus.ump.edu.pl/images/O-nas/do-artykulow/szkola-z-misja-duze.png