Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Przypominam o zapowiadanym wcześniej spotkaniu z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas Ia, Ib, Ic, które odbędzie się 24 sierpnia 2020 r. (w poniedziałek) o 16.00 w hali sportowej. Obecność Państwa na spotkaniu uznaję za obowiązkową .

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ każdy z uczestników zebrania musi mieć osłonięte usta i nos oraz zdezynfekować dłonie przy wejściu do budynku szkoły.

Na trybunach hali proszę zajmować co drugie miejsca (biorąc pod uwagę wszystkie przestrzenie: prawą stronę, lewą, przód i tył).  Proszę zabrać ze sobą długopisy.

Do zobaczenia !

Dyrektor SP2 Joanna Wróblewska

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych zapraszają Rodziców dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne na spotkanie organizacyjne.

Spotkanie odbędzie się w hali sportowej, o godz. 16.30, we wtorek 25 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ każdy z uczestników zebrania musi mieć osłonięte usta i nos oraz zdezynfekować dłonie przy wejściu do budynku szkoły.  Na trybunach hali proszę zajmować co drugie miejsca (biorąc pod uwagę wszystkie przestrzenie: prawą stronę, lewą, przód i tył).

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
Monika Ziemniak
Agnieszka Cicha-Wójcik
Monika Mokrogulska

Zapisy do świetlicy szkolnej oraz stołówki na rok szkolny 2020/2021 będą możliwe bezpośrednio w szkole z zachowaniem  zasad epidemicznych.

Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej  oraz stołówki dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców/ prawnych opiekunów, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie regulaminu świetlicy, stołówki szkolnej.

Prosimy o wydrukowanie formularza Karty zgłoszenia, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do intendenta lub kierownika świetlicy. Karty zgłoszenia są również dostępne u intendenta i kierownika świetlicy. Zgłoszenia prosimy dokonywać w terminie od 27.08.2020r. do 31.08.2020r.

Przypominamy, że w pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie dojeżdżający do szkoły oraz uczniowie rodziców pracujących.

Dyrektor Szkoły informuje, że Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. wprowadziło zmiany w obsłudze pacjentów Laboratorium w zakresie badań na obecność owsików u dzieci, jakie powinni wykonać rodzice przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zasady dotyczące obsługi pacjentów w ww. zakresie znajdują się pod linkiem.
http://www.medicus.ump.edu.pl/images/O-nas/do-artykulow/szkola-z-misja-duze.png