ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCHPODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH UCZNIOM:

I. ZALECA SIĘ

1. Organizowanie zabaw.

2. Kulturalne prowadzenie rozmów.

3. Przebywanie na piętrze przy właściwym gabinecie, zgodnie z planem lekcji.

4. Schodzenie po schodach i wchodzenie po nich prawą stroną.

5. Kulturalne zachowanie się wobec pracowników szkoły.

6. Właściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych i zachowanie czystości.

7. Wyrzucanie nieczystości do pojemników i koszy ustawionych w kabinach i na korytarzach.

II. ZABRANIA SIĘ

1. Urządzania biegów i bójek na korytarzach szkolnych.

2. Wydawania okrzyków, pisków powodujących hałas.

3. Zaśmiecania korytarzy.

4. Rzucania świec dymnych i tym podobnych przedmiotów powodujących zanieczyszczenia powietrza.

5. Gry w piłkę.

6. Rzucania przedmiotami.

7. Mycia butów w umywalkach.

8. Odkręcania wody bez potrzeby i pryskania.

9. Opuszczania budynku szkoły bez zezwolenia nauczyciela.

PRZERWA MIEDZYLEKCYJNA TO CZAS NA ODPOCZYNEK I KORZYSTANIE Z SANITARIATÓW