Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Literki w akcji”

środa, 15 listopada 2023

Logo akcji "Literki w akcji"

We wrześniu klasa 1a przystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Literki w akcji”, którego organizatorem jest ,,EDUPRINT. ANETA WOJTERA”.
Projekt jest zgodny z Podstawą Programową edukacji wczesnoszkolnej i podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 (pkt. 6, 7, 8, 9). Dąży do rozwijania kompetencji kluczowych u wychowanków poprzez twórcze i aktywizujące podejście do nauki alfabetu. Pomaga wprowadzać litery w klasie pierwszej przy wykorzystaniu różnorodnych i dostosowanych do potrzeb uczniów metod. Zachęca tym samym do aktywnego zaangażowania uczniów w proces nauki.
W miesiącu październiku zrealizowaliśmy 3 zadania projektowe z wykorzystaniem metody stacji zadaniowych oraz integracji sensorycznej. Uczniowie w kilkuosobowych zespołach tworzyli określone kształty liter przy użyciu darów lasu, takich jak owoce, warzywa, kasztany, liście oraz żołędzie. Na poziomie indywidualnym przygotowywali masę solną, z której formowali litery, starając się zachować jak największą dokładność i estetykę. Ostatnie zadanie polegało na przyniesieniu przez uczniów na zajęcia jednej małej rzeczy, której nazwa musiała rozpoczynać się na litery wskazane przez nauczyciela. Przygotowane przedmioty zostały umieszczone w pudełku z otworem stwarzającym możliwość losowania. Uczniowie poprzez dotyk próbowali odgadnąć, co wylosowali. Następnie dzielili nazwy wylosowanych przedmiotów na sylaby i głoski z podziałem na samogłoski i spółgłoski z użyciem ,,cegiełek” (białych, czerwonych i niebieskich kartoników).

autor: Agnieszka Smereczniak
 

red. sp2_robert_zaras