XIX Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej

niedziela, 15 stycznia 2023

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej.
Cele konkursu:

  1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki komputerowej, jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej.
  2. Kształcenie wrażliwości estetycznej.
  3. Wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.
  4. Aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
  5. Integracja środowiska lokalnego.

Czas trwania konkursu: Organizacja etapów szkolnych do końca lutego 2023 r. Prace należy składać, w formie elektronicznej, poprzez Teams lub osobiście u pana Roberta Zarasia i pana Ryszarda Treli.
Tematyka konkursu w regulaminie.

Koordynator etapu szkolnego Robert Zaraś

Regulamin XIX Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej.

red. sp2_robert_zaras

Strony w dziale:

Strony w dziale: