Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
59-100 Polkowice
ul. Dąbrowskiego 1A
e-mail: sekretariat@sp2.polkowice.pl

TELEFONY
Sekretariat 76 845 14 14 lub 76 746 50 10
Kierownik gospodarczy 76 746 50 24
Kadry 76 746 50 18
Główny księgowy 76 845 14 64 lub 76 746 50 20
Pedagog Marzena Mazur 76 746 50 13
Psycholog 76 746 50 38
Intendent 76 746 50 17
Kierownik świetlicy 76 746 50 14
Pielęgniarka 76 746 50 19
Pedagog Agnieszka Smereczniak 76 746 50 28

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Graczyk, tel: 76 300 01 40 e-mail: iodo@amt24.biz