Kadra

Dyrektor szkoły
mgr Andrzej Ambroziak

Dyrektor SP2

 

Wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Edyta Kuczak

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

Wicedyrektor ds. wychowawczych
mgr Ewa Fedorczak

mgr Ewa Fedorczak

Od początku istnienia naszej szkoły funkcje dyrektora szkoły powierzano dziesięciu osobom.
Imię Nazwisko Rok szkolny
Lucjan Kornobis 1972/73 - 1973/74
Stanisław Warchoł 1974/75 - 1979/80
Wojciech Machnicki 1980/81 - 1983/84
Teresa Nadolska 1984/85 - 1985/86
Jerzy Bartkowiak 1986/87 - 1987/88
Aleksandra Olek 1988/89
Marek Tramś 1989/90 - do 28.02.1999
Jadwiga Lisiecka 01.03.1999 - 31.08.2015
Joanna Wróblewska 01.09.2015 - 31.08.2022
Andrzej Ambroziak 01.09.2022