Nasi absolwenci

Wiesław Wabik - Burmistrz Gminy Polkowice (do 2018 r.)

Emilian Stańczyszyn - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, (2002-2003), Burmistrz Gminy Polkowice w latach 1994-2006 r., Przewodniczący Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (do 2018 r.)

Andrzej Tatuśko - Wicewojewoda Dolnośląski w latach 2000-2001, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii,

Witold Trzmielewski - Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach (do 2016 r.)

Dorota Trzmielewska - Wiceburmistrz Gminy Polkowice, (2002-2003), Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Polkowice (do 2018 r.)

Wiesława Dłużewska (zd. Owad) - dyrektor Żłobka Miejskiego w Polkowicach do IX 2009,

Krystyna Krzyżaniak (zd. Stępień) - dyrektor Przedszkola Nr 2 w Polkowicach,

Mariola Perz (zd. Pawłowska) - dyrektor Przedszkola Nr 5 w Polkowicach,

Jolanta Rubiś-Kulczycka - Dyrektor Zespołu Szkół w Polkowicach,

Teresa Jedynak (zd. Barnowska) - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach,

Andrzej Chyra - aktor,

ks. Czesław Lenczuk - misjonarz,

ks. Zbigniew Pacyniak,


Barbara Techmańska (zd. Szeląg) – dr nauk,  pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego,

Robert Borowiec - dr nauk, pracownik Politechniki Wrocławskiej,

Tomasz Szeląg - dr ekonomii, członek zarządu „Cyfrowy Polsat” SA ds. finansowych ,

Jacek Hłuszij - lekarz ginekolog położnik,

Edyta Madejek - lekarz weterynarii,

Anna Bartoszewicz (zd. Reszela) - analityk finansowy, pisarka,

Renata Lasota (zd. Cichosz) - wicedyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie,

Dariusz Zając- kanclerz, sekretarz Senatu UJW,

Beata Puławska (zd. Kucharewicz) - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach,

Monika Malig-Kikut – wicedyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach,

Małgorzata Bidzińska (zd. Szewczyk) - pracownik służby zdrowia, aktualnie pielęgniarka w naszej szkole,

Beata Betka (zd. Stachów) - Prezes Aquapark Polkowice – Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego S.A., (do 2018 r.)

Konrad Kaptur - redaktor naczelny Gazety Polkowickiej (do 2018 r.)

Izabela Majewicz-Spigiel - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach (do 2018 r.)

 

Wśród absolwentów jest też wielu nauczycieli, np.:

Joanna Wróblewska (zd. Zawadzka) - od 1 września 2015 roku dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w  Polkowicach,

Ewa Fedorczak - od 2005 r. wicedyrektor ds wychowawczych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach, nauczyciel muzyki, muzykoterapeuta,

Andżelika Jakubowska (zd. Trójkowska) - nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach,

Ewa Pytlak (zd. Matuszczak) - nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach,

Agata Gierlich (zd. Zajączek) - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach,

Sławomir Słowiński - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Polkowicach oraz trener i zawodnik sekcji tenisa stołowego Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice,

Dorota Kołodziejczyk - nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Polkowicach oraz trener sekcji lekkoatletycznej Klubu Sportowego "Górnik" Polkowice,

Dorota Kwaśniak (zd. Rembisz) - nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 3 w Polkowicach,

Danuta Synowiec (zd. Fedorczak) - katechetka w Szkole Podstawowej Nr 3 w Polkowicach,

Janusz Smoliński - nauczyciel wychowania fizycznego,

Stanisława Borkowska (zd. Barnowska) - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie,

Justyna Górska (zd. Serzysko) - nauczycielka matematyki w Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach,

Joanna Marciniszyn (zd. Chyra) - nauczycielka języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lubinie,

Dorota Doskocz (zd. Krugły) - nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach,

Mariola Boroń (zd. Żelisko) - nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Polkowicach,

Anita Gajda (zd. Sornat) - nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Polkowicach,

Beata Wierdak (zd. Owad) - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Polkowicach,

Dariusz Olejniczak - nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum 1 w Polkowicach,

Adam Lasko - nauczyciel fizyki,

Elżbieta Śpiewak - katechetka w Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach,

Sebastian Rudnicki - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach,

Monika Szybalska - nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach,


Monika Mitka - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP-3 w Polkowicach


Tomasz Gąbka - nauczyciel języka angielskiego,

Joanna Kuca (zd. Zajączek) - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 16 w Zielonej Górze,

Anna Ulatowska - nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach.

Przepraszamy Tych z Państwa, których pominęliśmy z przyczyn obiektywnych. Zainteresowanych prosimy o podanie informacji.