Krytyczne myślenie

Grafika zajawki

W październiku nasza szkoła podjęła niemałe wyzwanie - przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Szkoły Uczące Myślenia” organizowanego przez Instytut Krytycznego Myślenia. Utworzyliśmy zespół wdrożeniowy, w którego skład wchodzi 12 nauczycieli różnych przedmiotów. Naszym celem jest nauczyć się pracować rutynami myślenia krytycznego, dzięki którym uczniowie będą kształcić kluczowe kompetencje: komunikacja, kooperacja, kreatywność, krytyczne myślenie. Nowy sposób pracy umożliwi im przejęcie odpowiedzialności za proces uczenia się, a nauczyciel, zamiast wykładać wiedzę, będzie kierował pracą zespołu w klasie. To ambitne plany, ale chcemy spróbować im sprostać. 

[KM]