EKOPRACOWNIA zielone serce szkoły

Informacja o projekcie EKOPRACOWNIA zielone serce szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 000 zł na ekopracownię  przyrodniczą.

Wniosek był składany w trybie konkursowym w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej CZĘŚĆ II – Ekopracownia – zielone serce szkoły. Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 45 000 zł.

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna i kształtowanie postaw i zachowań w temacie ochrony środowiska i przyrody oraz odnawialnych źródeł energii.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 000 zł na ekopracownię przyrodniczą. Wartość pracowni to 50 000 zł (5 000 zł stanowi wkład własny Gminy Polkowice).