Laboratoria przyszłości

Grafika zajawki

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach przystąpiła największego programu edukacyjno-technologicznego skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego. Pracownie wzbogaciły się o: trzy drukarki 3D, monitor interaktywny 75”, komplet wirtualnych okularów Class VR, aparaty fotograficzne, kamerę cyfrową, zestaw karaoke i mikroporty, zestawy do budowy i programowania robotów Ultimate 2.0. 
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który rozwija kompetencje i talenty uczniów, każdego dnia uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.