Kilka słów o nas

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 6.30-16.30

Kierownik świetlicy: Ryszarda Miler

Nauczyciele pracujący w świetlicy: Agata Duda, Natalia Duda, Katarzyna Dzimira, Paulina Podgajna-Jankowiak, Agnieszka Suchan.

Działalność świetlicy szkolnej reguluje "Regulamin świetlicy szkolnej" oraz "Plan pracy świetlicy" zawierający szczegółowe założenia programowe z uwzględnieniem tygodniowych haseł tematycznych realizowanych na zajęciach.

W pracy opiekuńczo - wychowawczej dążymy do indywidualizacji pracy, dostosowujemy zadania do możliwości i uzdolnień oraz oczekiwań dzieci, uwzględniając ich pomysłowość, inwencję twórczą oraz kreatywność.

Wybrane metody i formy pracy z grupą:

 • zabawy integracyjne ze szczególnym wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy,
 • zajęcia plastyczne,
 • kiermasze, wystawy, wernisaże,
 • zajęcia muzyczne i taneczne,
 • zabawy tematyczne z podziałem na role w kącikach tematycznych,
 • zabawy relaksacyjne i rozluźniające,
 • zajęcia z elementami socjoterapii,
 • gry i zabawy stolikowe, planszowe, edukacyjne,
 • zajęcia techniczno-konstrukcyjne,
 • gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe,
 • zabawy fabularyzowane (pedagogika zabawy),
 • inscenizacje i zabawy parateatralne,
 • gry zespołowe i drużynowe,
 • zabawy i ćwiczenia w terenie,
 • spacery, wycieczki,
 • zajęcia o charakterze sportowym,
 • pogadanki, rozmowy kierowane,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • proste doświadczenia, eksperymenty,
 • uroczystości świetlicowe obchodzone zgodnie z kalendarzem imprez.